General Info

Principal: Jessica Austin

Grade Levels: K-12

Non-Discrimination Policy

Student Handbook

คำถามที่พบบ่อย

GED คืออะไร

GED คือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย (High School) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อสอบมี 4 วิชา หากสอบผ่านทั้งหมดสามารถนำผลสอบ GED ไปสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถสอบ GED ได้หากมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

นักเรียนที่มีอายุช่วง 16-17 ปีจะต้องให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารอนุญาตให้ทำการสอบ (Consent Form) เสียก่อน ข้อดีของการสอบ GED คือผู้สอบไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ (ใครๆก็สอบได้) ที่สำคัญคือการสอบ GED มีเปิดสอบตลอดทั้งปีและทราบผลการสอบทันที ทำให้ผู้สอบสามารถสอบผ่านได้ในระยะเวลาไม่นานนักหากมีการเตรียมตัวสอบที่ดีพอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Blog

สอบ GED ไปเพื่ออะไร

หากสอบ GED ผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับใบคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Diploma) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยให้การรับรองว่ามีเนื้อหาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำให้สามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยได้

สอบ GED ผ่านแล้วสามารถนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยใช่ไหม

เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วถือว่าผู้สอบผ่านมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรม.ปลายของไทย แต่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักจะต้องการคุณสมบัติอื่นๆด้วย

โดยทั่วไปการยื่นสมัครเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์การรับสมัคร 3 อย่างคือ

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย (High School Diploma)
 2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
 3. ข้อสอบกลางที่วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือข้อสอบกลางที่วัดความรู้เฉพาะทาง (Standardized Test)

หากสอบผ่าน GED ก็จะถือว่าได้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย (High School Diploma) แต่ก็ยังต้องยื่นคะแนน English Proficiency Test เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP และ คะแนน Standardized Test เช่น SAT, SAT Subject Test, CU-AAT, CU-ATS อย่างไรก็ตาม อาจมีคะแนนขั้นต่ำในการยื่นสมัครแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร เช่นต้องการคะแนน GED ขั้นต่ำ 600 จาก 800 คะแนน หรือ คะแนนอื่นๆตามที่กำหนด หากต้องการทราบกระบวนการในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยใดต้องการผลสอบวิชาใดบ้าง สามารถสอบถามจาก Counselor ได้ผ่านทาง LINE @aims หรือติดต่อคุณต้น 02-254-9300 คุณป็อป 02-644-9620  

วิชาและเกณฑ์การสอบผ่าน GED

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 วิชา ดังนี้

 1. Reasoning Through Language Arts (RLA)
 2. Mathematics
 3. Science
 4. Social Studies

หากต้องการสอบผ่าน จะต้องได้อย่างน้อย 145 คะแนนต่อวิชา (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน)

หากยังสอบไม่ถึงเกณฑ์หรืออยากได้คะแนนสูงขึ้น สามารถสอบใหม่ได้  อย่างไรก็ตาม มีกฎเกี่ยวกับการสอบใหม่ที่ควรทราบดังนี้

 1. การสอบวิชาเดิมเป็นครั้งที่สองและสาม สามารถทำได้หลังจากสอบครั้งที่แล้วไปไม่ต่ำกว่า 1 วัน
 2. การสอบวิชาเดิมเป็นครั้งที่สี่เป็นต้นไป วันที่สอบใหม่จะต้องเว้นห่างวันสอบครั้งที่แล้วไม่ต่ำกว่า 60 วัน
 3. ในกรณีที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง (หรือตกมากกว่า 1 วิชา) เมื่อสอบซ่อม ให้สอบเฉพาะวิชาที่สอบตก ไม่จำเป็นต้องสอบใหม่ทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED

การสอบ GED มีค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่าสอบวิชาละ $75
 2. ค่าเอกสาร Transcript $18 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน
 3. ค่าเอกสาร Diploma (ฟรี) โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน
สอบ GED วันไหนได้บ้าง

การสอบ GED มีค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่าสอบวิชาละ $75
 2. ค่าเอกสาร Transcript $18 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน
 3. ค่าเอกสาร Diploma (ฟรี) โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน
ทำไมจึงควรเตรียมสอบ GED กับ aims

aims เป็นสถาบันแห่งแรกๆในไทยที่เปิดสอน GED มาตั้งแต่ปี 2002 มีประสบการณ์ทั้งด้านการสอน และการแนะแนวมาอย่างยาวนาน และเป็นสถาบันแรกที่เป็น Official Partner กับ GED Testing Service 

นอกกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุผลในการเรียน GED ที่ aims

 1. เป็นสถาบันแรกที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบกลุ่มวิชาละ 20 ชั่วโมง ที่สถาบันส่วนใหญ่ใช้กันในปัจจุบัน
 2. การเรียนแบบกลุ่มที่ aims จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 8 คนต่อกลุ่มเท่านั้น
 3. หากสมัครเรียนแบบกลุ่ม 5 วิชา รับสิทธิเรียนทบทวนผ่านระบบ SELF ฟรี 5 วิชา ปกติมูลค่าวิชาละ 7,200
 4. aims ดูแลนักเรียนจนสอบผ่าน หากเรียนแล้วสอบไม่ผ่าน สามารถเรียนทบทวนได้อีก หากผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  4.1 แสดงให้เห็นว่าตั้งใจเรียน โดยเรียนในวิชาที่สอบไม่ผ่าน ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  4.2 หากมีนักเรียนลงทะเบียนอยู่แล้ว (และไม่เกินจำนวนที่กำหนด) สามารถให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4.1 เรียนได้ ทั้งนี้มีเปิดคอร์ส GED แบบกลุ่มใน 3 สาขา หากคอร์สเต็มหรือนักเรียนต้องการเปลี่ยนสาขาเรียน ทาง aims จะพิจารณาคำขอให้ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียนสอบผ่านได้เร็วที่สุด
 5. aims จะพยายามช่วยเหลือนักเรียนให้สอบผ่านโดยได้ความรู้มากที่สุดโดยไม่พึ่งพาการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ
 6. นักเรียน GED ทุกคนของ aims จะมี Counselor คอยให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน/การสมัครสอบ GED/การขอ Transcript & Diploma/เรื่องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าน้องๆต้องการเข้ามหาวิทยาลัยใด พี่ๆ Counselor จะคอยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และวางแผนร่วมกับน้องๆ/ ผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าน้องๆจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ (ไม่มีค่าบริการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการสอบหรือการส่งเอกสาร)
 7. เดินทางสะดวก ติด BTS ทุกสาขา

Congrats to This Year's Graduates!

Good Luck at University!

After-School Art Club Sign Ups

August 16th

School Government Elections

Become a School Leader!

5 รูปแบบการเรียนรู้

เลือกรูปแบบการเรียนในแบบของคุณ

เรียนสดเป็นกลุ่มที่สยามหรือพญาไท กับเพื่อนสนิทพร้อมกับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในเวลาเดียวกัน

การเรียนแบบ Group: Intensive คือการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้เนื้อหาที่จำเป็นในการสอบและยังได้รู้วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องในระยะเวลาสั้นๆ คอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์และจำกัดนักเรียนไม่เกิน 8 คนเท่านั้นโดยเรียนในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Our Mission & Vision

Proin eget tortor risus. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Sed porttitorProin eget tortor risus. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Nulla porttitor accumsan tincidunt. 

Virtual TouR

Location

2345 Divi Rd. #100
San Francisco, CA 93522

School Hours

M-F: 8am – 4pm
Weekends: Closed

Phone & Email

351-352-9615
hello@divi.edu

Our Principal

” Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vivamus magna justo, lacinia eget ipsum sed, convallis”

Jessica Austin

Principal

v

Testimonials

What Parents are Saying

“Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.”

“Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.”

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Students

After School programs

Faculty

Years Established

Get In Touch

Location: 1243 Divi St., San Francisco, CA 92421

Telephone: (435) 123-3566

Email: hello@divi.edu

School Hours: M-F: 8am – 3pm

Non-Discrimination Policy

Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Donec sollicitudin molestie malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Pellentesque in ipsum.